SONOGRAMA
Revista de pensament musical núm. 005 any 2009

Deux poissons japonais acousmatiques

» Joan Bagés

Deux Poissons Japonais Acousmatiques és una composició musical acusmàtica sortida del meu projecte electroacústic Deux Poissons Japonais. Projecte dut a terme gràcies a les beques de Creació de la Generalitat de Catalunya 2007. El resultat fou sis versions de la mateixa obra que creen un mosaic d’obres de duracions i matisos expressius diversos. Aquesta multiplicitat de versions em permet explorar la idea de versió, variació i síntesi d’una idea. Així com donar vida a les altres obres possibles que no apareixerien treballant sobre una sola opció. I finalment, exportar la mateixa idea musical a temps cronològics diferents per tal d’encabir una o altra versió a les necessitats d’un programa o festival concret.

Obra principal i generadora de les sis versions composades el 2008

Deux Poissons Japonais Acousmatiques (29’42’’). Obra editada pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, la Universitat Rovira Virgili Campus Terres de d’Ebre i l’Ajuntament de Tortosa (2009). Distribueix Arsonal (http://www.arsonal.net).

pdfDeux poissons japonais acousmatiques

   
  SONOGRAMA núm.005  
 

Sonograma Magazine © 2009 >> la revista de webdemusica.org

Creative Commons